Væsker Kampkunst Akademi

Væsker Tigers
Taekwondo demonstrasjons team
7-15 år
 
Panter Taekwondo
4-6 år
 
Kickboxing
fra 12 år
Taekwondo
Kampkunst
fra 7 år
EST
Taekwondo
Etter skoletids trening
Fra 7 år

Om oss

Vi er et etablert og raskt voksende Oslo-firma som opererer over hele østlandet. Vårt fagfelt og ekspertise er stillas, fasade, og maling. Vi er et firma som legger stor vekt på å ta vare på deg som kunde under og etter hele byggeprossesen.

Som en aktør i bransjen legger vi stadig press på å kombinere kvalitativt arbeid med effektiv leveranse - til en konkurransedyktig pris! Vårt mål er at du som kunde skal sitte igjen med et helhetsinntrykk av profesjonalisme og ivaretagelse av ditt prosjekt.

Vi strekker oss usedvanlig langt for å nå våre mål og er veldig fleksible både på de fleste områder.
Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Kom i gang med en meningsfull og veldig morsom trening.Vi tar i mot nye elver. Velkommen på en gratis prøvetime. Vi har egne grupper inndelt etter alder, fra 4-100 år.

Velkommen til trening i fantastiske lokaler og topp instruktører. Trening med mening!!!

Om oss

Væsker Kampkunst Akademi ble etablert oktober 2016.

Etter mange års arbeid med sektor helse- sosial- omsorg- forsvar- samt treningsbransje, er Akademiet etablert med visjon om et felles møtepunkt for helse, trening, glede, utvikling og aktivitetstilbud for barn og voksne i  Bærum kommune.

 

Væsker Kampkunst Akademi er forankret i sterke verdier med vekt på miljøbygging og ivaretagelse av Akademiets brukere. Vi vektlegger trygghet, glede, helse og utvikling i samtlige av våre tilbud innenfor aktivitet med barn, naturmedisinsk behandling, v og trening.

Akademiet har et rusfritt miljø.

I vår hovedaktivitet, Taekwondo, blir utøvere fulgt tett opp under kvalitativ og pedagogisk trening og veiledning. Vi tar med oss kampkunsten inn i vårt etter skoletid tilbud. Vi har med oss kampkunstens grunnleggende østlige filosofi om oppnåelse og opprettholdelse av god helse. Det helsefremmende aspektet ved utøvelsen, fysisk og mental styrke og motstandskraft er sentralt som lære i selvforsvar. Der det helhetlige menneskesynet fyller kampkunstutøvelsen. Vi senker dørterskelen også for voksne mennesker som kan synes steget er tungt å ta.
Vi kjenner helsegevinsten kampkunsten har for alle mennesker i alle aldre.

Akademiet fordrer respekt for alle deltakere og utøvere. Her får alle mulighet til å utfolde og utvikle seg ut ifra egne forutsetninger og ambisjoner innenfor gode rammer og trygge omgivelser.