top of page

Om oss

Væsker Kampkunst Akademi ble etablert oktober 2016.

Etter mange års arbeid med sektor helse- sosial- omsorg- forsvar- samt treningsbransje, er Akademiet etablert med visjon om et felles møtepunkt for trening, glede, utvikling og aktivitetstilbud for barn og voksne i Bærum kommune.

 

Væsker Kampkunst Akademi er forankret i sterke verdier med vekt på miljøbygging og ivaretagelse av Akademiets brukere. Vi vektlegger trygghet, glede, helse og utvikling i samtlige av våre tilbud innenfor aktivitet med barn voksene.
Akademiet har et rusfritt miljø.

I vår hovedaktivitet, Taekwondo, blir utøvere fulgt tett opp under kvalitativ og pedagogisk trening og veiledning. Vi tar med oss kampkunsten inn i vårt etter skoletid tilbud. Vi har med oss kampkunstens grunnleggende østlige filosofi om oppnåelse og opprettholdelse av god helse. Det helsefremmende aspektet ved utøvelsen, fysisk og mental styrke og motstandskraft er sentralt som lære i selvforsvar. Der det helhetlige menneskesynet fyller kampkunstutøvelsen. Vi senker dørterskelen også for voksne mennesker som kan synes steget er tungt å ta.
Vi kjenner helsegevinsten kampkunsten har for alle mennesker i alle aldre.

Akademiet fordrer respekt for alle deltakere og utøvere. Her får alle mulighet til å utfolde og utvikle seg ut ifra egne forutsetninger og ambisjoner innenfor gode rammer og trygge omgivelser.

 Alle graderinger foregår gjennom  Kukkiwon.  Kukkiwon er World Taekwondo Head Quarters.

bottom of page