Taekwondo i SFO tid

Vil du at ditt barn skal bedrive etter skole-tiden sin med sportslig aktivitet?

Vil du at ditt barn skal tilbringe etter skole-tiden sin i et godt miljø?

Vil du at ditt barn skal trenes og bli ivaretatt av kompetente voksne?

Vil du at ditt barn skal utfolde seg i mindre barnegrupper med pedagogisk personell til stede?

Vil du at ditt barn skal utvikle god selvtillit?

Vil du at ditt barn skal få positive mestringsopplevelser?

Vil du at ditt barn skal lære seg selvforsvar?

Vil du at ditt barn skal utvikle disiplin, utholdenhet og styrke?

Vil du at ditt barn skal kunne ta sort belte i taekwondo?

Vil du at ditt barn skal få god hjelp med skolelekser?

 

Vil du at trening, lekser og lek med andre barn skal gjøres før du er ferdig med arbeidsdagen?

 

DA er kampkunst akademiets "taekwondo i SFO tid" et godt valg for ditt barn!

 

Taekwondo er Akademiets hovedaktivitet og fungerer i hoved vekt som vårt pedagogiske verktøy. Vi trener daglig denne kampkunsten. I løpet av sfo tiden vil barna gradere 4- 5 ganger i året. I forhold til å ha kampkunst som fritidsaktivitet vil barna få en grundigere mengde trening samt tettere oppfølging. Instruktører tar fulle ansvaret for opplæringen. Foreldres engasjement i pensum og trening er ikke en nødvendighet.

 

Taekwondo er en Koreansk selvforsvarskunst og konkurranse idrett. Taekwondo er kjent for sine kraftige og hurtige spark. Denne kampkunsten trener hele kroppen og er flott for mosjonister så vel som konkurranse utøvere.

Taekwondo betyr fot, hånd og kunst. Disiplin, selvkontroll, selvtillit, kroppsbeherskelse og smidighet er noe som kan gjenkjennes i taekwondo treningen. Kropp og sinn utvikles på en god og riktig måte. Taekwondo er en fantastisk treningsform for alle aldere. Vi krever ingen forkunnskap.

Hos oss er gjensidig respekt og individuell tilpasset opplæring  sterkt forankret i våre verdier. Våre instruktører er voksne , profesjonelle og godt kvalifiserte instruktører som har fokus på treningsglede, mestring, pedagogisk riktig undervisning og godt treningsmiljø for alle.

 

 

På kampkunst akademiets Taekwondo i SFO tid har vi  50 plasser.

Grunnet begrenset antall plasser oppfordrer vi deg  til å ta kontakt for å sikre/reservere plass samt for mer informasjon.

 

Vi har utvidet tilbud i skolens ferier.

 

Vår etter skoletids tilbuds satsnings områder er  Helse, idrettsglede, mestring, selvutvikling og fellesskap.

 

Vi følger målområdene for Aktivitets skoler utarbeidet av Utdanningsetaten:
 

  • Natur, teknikk og miljø

  • Lekser og fordypning

  • Kunst, kultur og kreativitet

  • Mat og helse

  • Fysisk aktivitet og lek

 

Vår hovedaktivitet er kampkunst.

Vårt fokus i barnas dannelses prosess er:

- trygghet

- god selvfølelse

- oppbygning av god selvtillit

- positivt selvbilde

- grunnleggende god helse

- positive erfaringer i relasjon med andre mennesker

- fellesskapsfølelse

- sosial kompetanse

- gode og glede fulle minner

- mestringsopplevelser

- ferdigheter

- fysisk og psykisk styrke

På kampkunstakademiets Taekwondo i SFO tid har vi pedagogisk bemanning og lang erfaring i arbeid med barn og mennesker ,i opplæring og ledelse.

 

Vi er tilstedeværende for ditt barn og for din trygghet.

 

Kampkunstakademiet tar imot barna når skole dagen er over for hvert enkelte barn. Ved behov setter vi opp følgegrupper.

 

Kampkunstakademiet er en av landets idretts aktivitetsskoler. I tillegg har vi et grundig leksehjelps tilbud.

 

Væsker Kampkunst Akademi er etablert etter forespørsel fra foreldre med behov for, og ønske om, at barna skal ha trent og gjort lekser før arbeidsdagen er over. I tillegg til å dekke barnas behov er tilbudet et stressreduserende tiltak for barnefamilier.

Foreldre i Bærum kommune ytrer frustrasjon over hverdags stress. Ved å benytte seg av Akademiets tilbud reduseres gjøremål etter normal arbeidstid. Med dette får familien mer tid sammen.

Andre familier er tilfredse med aktiviteter på kveldstid. Kampsport er den mest voksende idretten. Mange barn trener allerede kampsport. Flere vil begynne og foreldre ønsker at barna skal lære selvforsvar, mens stressfaktorene høyner med flere kveldsaktiviteter. I tilfeller er flere aktiviteter tidsmessig umulig. Kampkunst i SFO tid gjør dette fullt mulig.  Forelder kan trene på samme sted som barnet trener,til reduserte priser. Med flere barn har vi gunstige rabatter.

 

Vi holder til i Grini Næringspark 1, BMW bygget. 3. etasje.

Lokalet ligger i kort av stand til eiksmarka, Eikeli og Hosle Barneskole.

 

Kom gjerne innom for ytterligere informasjon og prat!