Fra 1.juli-19. August har vi sommertimeplan. se @kampkunstakademi på facebook for sommertimeplan.